ADICAE Baleares nace de la necesidad del consumidor de sentirse defendido y protegido por una organización frente a las grandes entidades financieras y de seguros. ADICAE Baleares surge con el objetivo principal de defender los derechos del consumidor y convertirse en una organización de referencia, capaz de influir en el devenir del mercado financiero gracias a la unión y compromiso de todos los consumidores. Hoy en día uno de los mayores escándalos que padecemos los consumidores es que algunas entidades financieras y de seguros, abusando de su posición dominante se han enriquecido a costa del consumidor y desde ADICAE Baleares se quiere acabar con esta situación.

Propagamos la información en consumo para una mayor protección de la ciudadanía (semanas de puertas abiertas, folletos, publicaciones en general, participación en ferias, aparición en medios de comunicación…), la formación (talleres, simposium y estudios) y la reivindicación de derechos (defensa individual y colectiva).

Somos un movimiento asociativo dinámico, democrático y participativo, de manera que los socios y simpatizantes colaboran, participan o proponen actividades y fomenten el asociacionismo en la sociedad balear.

En ADICAE Baleares queremos que participes en tu defensa y en la defensa organizada de todos los consumidores de la comunidad: ¡Cuantos más seamos, con más fuerza defenderemos nuestros derechos!.

Noticias Destacadas

 
DONA: Igualtat econòmica, financera i digital
imagen

Un dels àmbits on la bretxa de gènere es fa més evident és al financer, on les dones encara enfronten barreres i desafius com la dificultat d’accés al finançament, falta de representació en llocs de lideratge, a més, això també provoca una limitació en la seva capacitat per estalviar, invertir i planificar el seu futur financer.

En l'àmbit digital, la bretxa de gènere es veu reflectida en la falta d'accés i ús de la tecnologia. Això s'extrapola també en l'educació i en la formació en línia. Sense accés a la tecnologia i els recursos digitals, les dones tenen menys oportunitats per aprendre habilitats digitals, això limita la seva capacitat per competir en el mercat laboral i en nous negocis. En estudis de gènere podem observar que la bretxa augmenta cada cop més en disciplines informàtiques i tecnològiques. És necessari que les institucions financeres i els governs adoptin polítiques i mesures que promoguin la igualtat de gènere i l'empoderament econòmic de les dones.

No hem de ser reticents ni excloure'ns de l'ús de les noves tecnologies, tot al contrari, hem d'estar expectants per aprendre i ampliar els nostres coneixements en igualtat de condicions que els homes. Termes com Fintech's, Insurtech's, Blockchain ja formen part del nostre dia a dia, especialment en el món de les finances.

Si anem avançant, ja sentim a parlar com la IA (intel·ligència artificial), Metavers formarà en un futur pròxim part de les nostres vides. És en aquest àmbit on la nostra presència ha de ser, col·laborar, programar en la producció d'aquestes tecnologies és necessari perquè no s'implantin rols ni estereotips de gènere que puguin repercutir negativament a les vides de les nenes i dones en un futur no gaire llunyà.

 

Per tot això, des d'AICEC-ADICAE continuem treballant per a reduir aquestes bretxes financeres i digitals, ja que tenim el compromís de promoure l'empoderament de les dones en aquests àmbits. De tot això en parlarem amb una jornada el dimecres 1 de març a les 18h. Per a més informació podeu contactar amb comunicaciocat@adicae.net

 

Podeu seguir la jornada online amb aquest enllaç:

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAvduyppzsvH9Tv1v9FMkmxQVwtPoGe7nGV

 
AICEC-ADICAE multiplica les consultes rebudes per ciberatacs vinculades a la banca en línia
imagen

L'associació presenta als consumidors una sèrie de materials per a no caure en aquests fraus digitals. Com el següent tríptic per detectar ciberatacs que trobareu en aquest enllaç

 

Barcelona, 15 de febrer de 2023. En un mes AICEC-ADICAE ha registrat un augment de més del 25% en les consultes que els consumidors han traslladat en relació amb fraus en línia, amb més de 500 consultes relacionades amb ciberatacs usant la imatge de diferents entitats bancàries. Un 10% de les consultes feien referència a l’smishing, una tècnica d'enviament d'SMS que fa creure a l'usuari que és una comunicació de la seva entitat financera.

Aquestes dades de consultes en l’associació es mouen d'acord amb les xifres que apuntava l'últim informe de l'Institut Nacional de Ciberseguretat (INCIBE). El mateix INCIBE va atendre 67.000 consultes sobre ciberseguretat en 2022.

Per a posar fi a l'avanç d'aquests tipus de fraus, AICEC-ADICAE considera necessari que les autoritats del Banc d'Espanya (BdE), així com a les de seguretat i tecnologia (Interior, Indústria i comerç), augmentin la seva labor de recerca i anàlisi en profunditat per a vigilar qualsevol alteració que pugui posar en risc als usuaris de la plataforma en línia de l'entitat.

També és necessari que aquestes autoritats aportin informació sobre la correcta conducta en aquest cas a entitats o empreses amb serveis en línia, així com a tota la ciutadania.

AICEC-ADICAE recorda en tot cas que les entitats financeres, que progressivament estan impulsant la seva operativa d'atenció i operacions a la banca en línia, tenen la responsabilitat d'oferir suficients garanties tècniques als seus clients, sense que sigui acceptable que en els casos de frau l'entitat s'oposi a responsabilitzar-se del mateix apel·lant a suposats errors o negligències de l'usuari o a la suposada existència de virus en l'ordinador o dispositiu del consumidor. Una cosa en la qual els tribunals venen a més donant la raó a les persones consumidores.

AICEC-ADICAE recorda a les persones consumidores que les entitats bancàries realitzaran les seves comunicacions a través de trucades telefòniques i mai a través de l'enviament de missatges o correus en línia.

En tot cas, per a millorar la posició dels consumidors en aquest àmbit i ajudar-los a poder detectar aquests ciberatacs l'associació posa a la disposició de la ciutadania el seu tríptic per conèixer els principals fraus als mitjans de pagament, una Guia de Ciberseguretat, i els seus tallers formatius en línia "El Comerç electrònic i els consumidors".

Per a entrevistes o qualsevol qüestió vinculada a la nota de premsa poden contactar amb el telèfon 933 425 044 o bé a través de l'email comunicaciocat@adicae.net

 
AICEC-ADICAE reclama una remuneració justa dels dipòsits i adverteix del mal tracte als estalvis per part de la banca
imagen

Després de la pujada de tipus al 3%

L'Associació assenyala l'escàs abast de l'acord entre Economia i banca per als hipotecats en dificultats

Mentre que la retribució mitjana en l'eurozona dels dipòsits a un any va ser al 1,34%, al desembre de 2022, a Espanya només va ser del 0,42%.

Les pujades de tipus del BCE es traslladen de forma anticipada als préstecs, però no tenen reflex en la remuneració de l'estalvi de les persones consumidores

Per AICEC-ADICAE, que el novembre de 2022 va qualificar amb un "suficient alt" però amb interrogants les mesures que va acordar la Ministra Calviño amb la banca en matèria hipotecària, cal destacar que després de mes i mig des que s'aprovés el Reial decret llei 19/2022 els apuntats interrogants s'han manifestat en forma d'un més que limitat abast pel moment, de les mesures adoptades.

Per això, i davant la decisió d'avui del Banc Central Europeu (BCE) d'augmentar al 3% el tipus oficial dels diners, l’associació considera necessari aprofundir en el debat sobre les mesures a adoptar després que en només un any l'Euríbor hagi passat del -0,477 de gener de 2022 a l'actual 3,337% (mitjana provisional de gener de 2023 que suposa un augment en 12 mesos de gairebé 400 punts bàsics).

Malgrat les decisions del BCE, la inflació de la zona euro continua elevada situada en el 8,5%, segons les últimes dades d'Eurostat, de manera que, les pujades de tipus no han alleujat la situació de les famílies en matèria d'inflació, però sí que han donat lloc a un significatiu i preocupant encariment dels crèdits, consolidant a més els beneficis rècord de la banca.

Al costat d'això, la pujada dels tipus d'interès continua sense notar-se en els productes d'estalvi com els dipòsits, mentre que es manté una estratègia de promoció de productes com els Fons d'Inversió, amb pèrdues generalitzades en 2022 entorn del -8% (vegeu informació completa AQUÍ). A la fi de 2022 la retribució mitjana dels dipòsits de l'eurozona, a un any de venciment, es trobava en l'1,34%. Mentre que a Espanya estava molt per sota de la mitjana, en el 0,42%.

Per aquesta raó AICEC-ADICAE exhorta a la banca al fet que apliqui amb urgència una remuneració justa dels dipòsits, com a qüestió de justícia econòmica i d'adequat trasllat de les decisions de política econòmica a la societat.

 

 

Per a entrevistes o qualsevol qüestió vinculada a la nota de premsa poden contactar amb el telèfon 933 425 044 o bé a través de l'e-mail comunicaciocat@adicae.net.

 
La informació que el teu banc ha de facilitar-te el mes de gener
imagen

AICEC-ADICAE recorda que les entitats bancaries estan en l’obligació de donar un resum anual de les comissions i interessos dels productes o serveis contractats, així com els possibles canvis de condicions. 

 

Durant els últims dos anys l'augment dels imports cobrats per comissions, com la del manteniment del compte, s'ha vist incrementada considerablement. Per això, és important estar al corrent de les condicions que es tinguin contractades i els canvis que les entitats fan unilateralment.

Compte amb això! Les comunicacions es rebran amb l'opció triada per rebre les comunicacions de la teva entitat bancària. Per tant, es podrà rebre a través de correu ordinari si així ho tens establert, però també es pot rebre de manera telemàtica per la qual cosa és crucial que revisis la safata d'entrada del teu correu en la pàgina web o en l'app de la teva entitat.

Aquest document haurà d'incloure els imports dels interessos aplicats, així com les comissions i les despeses que s'hagin carregat a un mateix client en l'exercici de l’any anterior.

En el cas de comptes o operacions atribuïbles a més d'un client (comptes amb diversos titulars, préstecs amb deutors solidaris o mancomunats, etc.), es comunicarà el present document de manera individualitzada a cadascun d'ells. No obstant això, en cada producte en el qual hi hagi més d'un titular, s'indicarà el nombre total de cotitulars.

Pel que respecta als préstecs i crèdits inclourà la següent informació per cadascun d'ells, els interessos aplicats (ordinaris o de demora) així com les comissions aplicades, separades pels següents conceptes: estudi, obertura o formalització de l'operació; modificació o novació de les condicions de l'operació; cancel·lació anticipada; reclamació de deutes impagats i despeses també desglossades per conceptes.

Amb el cas de les targetes de crèdit, que incloguin finançament, també recull un aportat amb informació diferenciada sobre interessos, comissions i despeses semblant als préstecs i crèdits.

Aquest document resum, també recollirà les comissions i despeses cobrades per serveis que impliquin o tinguin la seva base en una relació continuada amb el client com poden ser productes d'inversió col·lectiva, fons de pensions entre d'altres.

Les entitats hauran de posar a disposició dels seus clients les comissions pels serveis que ofereixen tant a les seves oficines com als portals digitals, i hauran d'estar a disposició del client en qualsevol moment i de forma gratuïta.

Recordeu que davant de la modificació unilateralment del contracte d'un servei bancari l'entitat ho haurà de comunicar al client amb una antelació superior a un mes, amb la finalitat que aquest pugui decidir si vol rescindir el contracte.

 

 

 

Per a entrevistes o qualsevol qüestió vinculada a la nota de premsa poden contactar amb el telèfon 933 425 044 o bé a través de l'email comunicaciocat@adicae.net

 
Compte amb la pujada del gener
imagen

S’han de planificar ingressos i despeses

 Nadal, reis i rebaixes, són sinònims de consumisme... Arriben dates assenyalades en què les despeses de les famílies augmenten significativament, arribant a vegades al sobreendeutament a causa de finançar les compres de vegades sense coneixement del crèdit i sense informació prèvia.

Aquest creixement del consum també s'extrapola en una pujada dels contractes de finançament oferida per les entitats bancàries i 'fintechs', no només per a préstecs hipotecaris, sinó que cada cop més són habituals a la compra de tota mena de béns i serveis. Encara que en moltes ocasions s'ofereixen finançaments de menys de dotze mesos sense interessos, el problema arriba quan s'agrupen molts finançaments de petits imports.

Afectació als més vulnerables

La concessió d'aquests tipus de crèdits va lligada a un interès més alt a Espanya respecte a Europa, on els crèdits al consum s'han encarit gairebé en un punt respecte a l'any anterior. Tant és així que fins i tot empreses com Movistar, que no pertanyen al sector financer, han començat a oferir crèdits.

Les persones més vulnerables podrien ser les més afectades pel que fa al sobreendeutament que els hi pot provocar aquests crèdits al consum, crèdits ràpids o productes com targetes 'revolving', amb uns interessos molt elevats, aquestes últimes duplicant o triplicant l'interès. A més, a l'actual context d'inflació, moltes famílies es veuen obligades a demanar crèdits per necessitat per poder arribar a final de mes.

Les persones consumidores han de tenir una bona planificació dels ingressos i despeses per tenir un control sempre del que s'ha de pagar i quan s'haurà de pagar. En el cas d'haver de contractar un producte o servei financer, serà clau comparar les diferents opcions i llegir atentament totes les condicions per adquirir el producte que més convingui en cada situació.

AICEC-ADICAE defensa la protecció de les persones vulnerables en moments com la situació econòmica en què es troba actualment el món, i en el consum responsable per evitar caure en una situació de risc per a les famílies. Per això és important una bona educació financera que garanteixi la seguretat de conèixer el que es contracta en tot moment.

 
Consultar el archivo con todas las noticias
ADICAE - Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de España
ADICAE Servicios Centrales: c/Gavín, 12 local, 50001 ZARAGOZA (España).
N.I.F. G50464932. Inscrita con el N° 5 en el registro de Asociaciones de Consumidores del Instituto Nacional de Consumo de España. Email